Arena Zdrowia

Fizykoterapia

a) elektrolecznictwo (galwanizacja, jonoforeza, elektrostymulacja, tonoliza, prądy diadynamiczne, prądy interferencujne, prądy TENS, prądy TRAEBERTA, prądy KOTZA, ultradzwięki, ultrafonoforeza),

b) leczenie polem elektromagnetycznym (impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości, diatermia krótkofalowa, impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości)

c) światłolecznictwo (naświetlanie promieniowaniem widzialnym, podczerwonym lub ultrafioletowym, laseroterapia)

d)  hydroterapia (kąpiel wirowa kończyn)

e)  krioterapia miejscowa parami azotu