Warunki udzielania świadczeń NFZ

W przychodni Areny Zdrowia realizujemy kontrakty z NFZ w zakresie:
 
Warszawa
• Lekarskiej opieki ambulatoryjnej
• Fizjoterapii ambulatoryjnej
• Fizjoterapii domowej na terenie WARSZAWY
• Lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
• Fizjoterapii ambulatoryjnej dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
• Świadczeń w hospicjum domowym
 
Siedlce
• Fizjoterapii ambulatoryjnej
• Fizjoterapii ambulatoryjnej dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
• Fizjoterapii domowej na terenie SIEDLEC oraz powiatów: GARWOLIŃSKIEGO, ŁOSICKIEGO, MIŃSKIEGO, SIEDLECKIEGO, SOKOŁOWSKIEGO, WĘGROWSKIEGO
• Fizjoterapii domowej dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
• Rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku / oddziale dziennym
• Rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku / oddziale dziennym dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
• Rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku / oddziale dziennym
• Rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/ oddziale dziennym z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
• Świadczeń dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju (czytaj więcej)
 
Zielonka
• Fizjoterapii ambulatoryjnej
• Fizjoterapii ambulatoryjnej dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
• Fizjoterapii domowej na terenie powiatów: GRODZISKIEGO, LEGIONOWSKIEGO, NOWODWORSKIEGO, OTWOCKIEGO, PIASECZYŃSKIEGO, PRUSZKOWSKIEGO, SOCHACZEWSKIEGO, WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO, WOŁOMIŃSKIEGO, ŻYRARDOWSKIEGO
• Fizjoterapii domowej dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
• Świadczeń  w hospicjum domowym
 
Legionowo
• Rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/ oddziale dziennym
• Rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/ oddziale dziennym z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
• Świadczeń w hospicjum domowym

 

Rehabilitacja ambulatoryjna lekarska: skierowanie do poradni rehabilitacyjnej jest wystawiane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Rehabilitacja ambulatoryjna: odbywa się na podstawie zlecenia wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w cyklu terapeutycznym do 10 dni zabiegowych, jednemu świadczeniobiorcy przysługuje nie więcej niż 5 zabiegów dziennie, skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne może wystawić lekarz pierwszego kontaktu. Rehabilitacja dzieci z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego do ukończenia 18. roku życia odbywa się na podstawie jednego w roku kalendarzowym skierowania z poradni specjalistycznej, w którym zlecony cykl terapeutyczny nie może przekroczyć 120 dni zabiegowych i 5 zabiegów dziennie. Świadczeniobiorca powinien zarejestrować skierowanie w wybranym zakładzie rehabilitacji nie później niż 30 dni od dnia jego wystawienia.

Rehabilitacja domowa: czas trwania rehabilitacji realizowanej w warunkach domowych dla jednego świadczeniobiorcy wynosi do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym oraz nie więcej niż 5 zabiegów dziennie; w przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza zlecającego zabiegi, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Skierowanie na rehabilitację jest wystawiane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego i powinno być zarejestrowane nie później niż 30 dni od dnia jego wystawienia.

Rehabilitacja dziecięca: czas trwania rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym wynosi dla jednego dziecka do 120 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. O ilości i częstotliwości dni zabiegowych decyduje lekarz pracujący i kwalifikujący dzieci w poszczególnych placówkach Areny Zdrowia.

Skierowanie na rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego jest wystawione przez lekarza następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych: neonatologicznej / rehabilitacyjnej / ortopedii i traumatologii narządu ruchu / neurologicznej / reumatologicznej / chirurgii dziecięcej / diabetologii dziecięcej / endokrynologii dziecięcej lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

→  Druk skierowania dla rehabilitacji dziennej dzieci

→  Druk skierowania dla rehabilitacji dziennej dorosłych

→  Druk skierowania do Hospicjum Domowego

→  Ustawa z dnia 04.11.2016 o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

→  Ustawa z dnia 09.05.2018 r. „o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close