Siedlce

 

Placówka Areny Zdrowia w Siedlcach, powstała 2017 roku. Bardzo szybko zaskarbiła sobie zaufanie pacjentów.

Przychodnia znajduje się na terenie Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej, gdzie pod okiem kadry specjalistów nasi dorośli pacjenci jak i dzieci odzyskują siły i zdrowie. Przychodnia jest wyjątkowa pod względem swej powierzchni. Duży korytarz i przestronne sale dają możliwość poczucia komfortu; zarówno czekając na terapię, jak i w niej uczestnicząc.

Oferujemy szeroką szeroką gamę usług rehabilitacyjnych. Pełen ich wykaz, mogą Państwo znaleźć w zakładce z cennikiem (poniżej).

…………………………………………………………………………………………………………………….

 

W przychodni Areny Zdrowia realizujemy kontrakt z NFZ w zakresie:

– rehabilitacji ambulatoryjnej (przychodnia) i domowej

– oddziału dziennego rehabilitacji dziecięcej (dzieci i niemowlęta)

– oddziału dziennego rehabilitacji dorosłych

 

 

→ Kontakt ←

 

Inf. szczegółowe dot. REHABILITACJI DZIECIĘCEJ na NFZ

Skierowanie na rehabilitację dzienną dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego, wystawia lekarz następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych: neonatologicznej / rehabilitacyjnej / ortopedii i traumatologii narządu ruchu / neurologicznej / reumatologicznej / chirurgii dziecięcej / diabetologii dziecięcej / endokrynologii dziecięcej lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Czas trwania rehabilitacji, dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym wynosi dla jednego dziecka do 120 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. O ilości i częstotliwości dni zabiegowych decyduje lekarz pracujący i kwalifikujący dzieci w placówce Areny Zdrowia.

 

↓  Skierowanie dla rehabilitacji dziennej dzieci  ↓

 

 

Dostępne metody terapii dla dzieci:

 

› KINEZYTERAPIA

   METODY SPECJALNE

 

Rehabilitacja metodą  NDT-Bobath, która stanowi  interdyscyplinarne podejście do pacjenta. Bierze pod uwagę jego wyniki badań i ograniczenia uniemożliwiające mu pełne uczestnictwo w życiu codziennym. Główną zasadą tej koncepcji jest obserwacja pacjenta, analiza jego niepełnosprawności i szukanie rozwiązania problemu. Pod uwagę bierze się zdanie rodziców/opiekunów oraz sugestie samego dziecka. Głównym celem jest osiągnięcie zaburzonej funkcji i przygotowanie pacjenta do maksymalnego uczestnictwa w życiu codziennym i w grupie rówieśniczej.

 

Przygotowania do nabycia umiejętności i wykonania zadania odbywa się w trakcie indywidualnej sesji rehabilitacyjnej, podczas której stosuje się specjalistyczne:

– techniki wzmacniające i aktywizujące mięśnie w prawidłowych wzorcach ruchowych,

– techniki normalizujące napięcie mięśniowego

– techniki proprioceptywno-dotykowe sumujące bodźce w czasie i przestrzeni a wpływające na czucie głębokie i powierzchowne

 

Terapia wskazana jest da dzieci z zaburzeniami :

– napięcia mięśniowego

– wzorców postawy

– percepcji i postrzegania spowodowanych dysfunkcją ośrodkowego układu nerwowego

– motoryki dużej i małej

– wynikających z chorób genetycznych

 

  METODY KONWECJONALNE

 

– ćwiczenia bierne

– czynne

– czynno – bierne

– ćwiczenia wspomagane

– ćwiczenia równoważne

– ćwiczenia koordynacyjne

– ćwiczenia ogólnoustrojowego

– ćwiczenia izometryczne

– ćwiczenia sprawności manualnej

– terapia tkanek miękkich

– pionizacja

– reedukacja chodu

 

› MASAŻ

   MASAŻ SHANTALA

 

Jest to masaż niemowlęcy stosowany w celu łagodzenia pobudliwości układu nerwowego.Wycisza, rozluźnia, pomaga budować relację, stanowi źródło dodatkowych bodźców dla malucha.

Zabieg wskazany dla malucha z :

– zaburzeniami napięcia mięśniowego

– asymetrią ułożeniową

– napięciami w obrębie jamy brzusznej

– problemami z zasypianiem, jedzeniem, pielęgnacją

– niską tolerancją dotyku

 

› INTEGRACJA SENSORYCZNA

 

Terapia odpowiedzialna za prawidłową organizacje wrażeń sensorycznych napływających do mózgu. Określana jest mianem „naukowej zabawy”. Podczas zajęć  pacjent  huśta się w hamaku, toczy w beczce, jeździ na deskorolce czy miesza w misce z piaskiem. Przez tę  przyjemną aktywność  i interesującą dla dziecka dokonuje się integracja bodźców zmysłowych oraz doświadczeń płynących do ośrodkowego układu nerwowego, co pozwala na lepszą organizację działań. W wyniku takich stymulacji dziecko funkcjonuje sprawniej w domu, przedszkolu, szkole czy na podwórku.

Dla dzieci z problemami z :

– niezgrabnością ruchową

– koordynacją

– równowagą

– nadwrażliwością na dotyk, dźwięk czy smak

– obniżona reakcja na bodźce np. z wysokim progiem bólu

– obniżoną koncentracją

– trudnymi zachowaniami

– agresją

– opóźnionym rozwojem mowy

– z napięciem mięśniowym obniżonym lub wzmożonym

– emocjami

– relacjami w przedszkolu, szkole, rodzinie

 

›  TERAPIA LOGOPEDYCZNA/NEUROLOGOPEDYCZNA

 

Stosowana jest w  celu usprawnienia  funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się.

Stanowi szereg najnowocześniejszych działań stymulujacych mowę z uwzgędnieniem innych deficytów np. Zajęcia  na huśtawce u dziecka z obniżonym napięciem mięśniowym.

Terapia poprzedzona jest wywiadem, obserwacją oraz przeprowadzeniem specjalistycznych testów. Na tej podstawie logopeda stawia diagnozę i opracowuje program usprawniania. Konsekwentne i spójne działania sa jedynym gwarantem sukcesu młodego człowieka. Zajęcia prowadzone są indywidualnie i w małych grupach tak aby stworzone zostały optymalne warunki komunikacyjne.

Forma zajęć uzależniona jest od wieku pacjenta i  często opiera sie na zabawie, która w przyjemny sposób pozwala przemycić cele terapeutyczne.

Terapia logopedyczna i neurlogopedyczna ma na celu:

– korygowanie zaburzeń mowy
– usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego
– usprawnianie funkcji pokarmowych
– wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej, oddechowej i fonacyjnej
– wzbogacanie zasobu słownictwa biernego i czynnego
– stwarzanie możliwości porozumiewania się wychowankom, którzy nie są w stanie posługiwać się
mową werbalną (komunikacja alternatywna)

 

›  TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

 

Zawiera elementy terapii indywidualnej i grupowej, odbywa się w   formie zabawy lub aktywności ruchowej, np. rysowanie, śpiewanie, budowanie, odgrywanie scenek poprzez zabawki, taniec.

Cel terapii określany jest na podstawie testów specyficznych dla danej grupy wiekowej

Stanowi bardzo ważny element globalnej rehabilitacji wpierając ja i modulując stan emocjonalny dziecka.

Zalecana jest dzieciom z problemami z :

– emocjami

– przetwarzaniem bodźców płynących z otoczenia

– koncentracją wzrokowo

– ruchową

– poczuciem własnej wartości

– nieharmonijnym rozwojem emocjonalnym

– kontaktami rówieśniczymi

– percepcją słuchową i dotykową

– motywacją zadaniową

 

›  TERAPIA PEDAGOGICZNA

 

To szereg całościowych działań o charakterze pedagogicznym, nastawionych na pomoc małemu pacjentowi, niwelowanie trudności, przyczyn oraz  objawów niepowodzeń szkolnych, nastawionych na eliminowanie ujemnych konsekwencji, budowanie pozytwnej samooceny i motywacji do dalszego działania, do obowiązków szkolnych. Terapia ta dąży do wszechstronnego rozwoju zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych i kompensacji ograniczeń wynikajacych z niepełnosprawności. Pozwala dziecku sprawniej funkcjonować we właściwym sobie środowisku. W swych działaniach zawiera elementy artyterapii, integracji i technik relaksacyjnych.

Wskazana jest dla dzieci z problemami w :

– nauce

– zachowaniu

– koncentracji

– organizacji pracy śródlekcyjnej

– motoryce małej i dużej

 

›  FIZYKOTERAPIA

 

– laseroterapia

– naświetlania lampą sollux

– elektroterapia (galwanizacja, jonoforeza, elektrostymulacja)

– kąpiel wirowa

 

 

  • Oferta
  • Cennik
  • Kontakt

Oferta

Nowość!

W naszej placówce dysponujemy najnowocześniejszą komputerową aparaturą pomiarową do: badania stóp w technologii 3D, projektowania i wykonania najnowocześniejszych wkładek ortopedycznych i sportowych, badania wad postawy (zarówno w naszej placówce jak...

Drenaż limfatyczny

Na czym polega drenaż limfatyczny? Drenaż limfatyczny to zaawansowana technika masażu i fizjoterapii. Wykonywana przez doświadczonych fizjoterapeutów, przy pomocy specjalistycznego sprzętu. Zabieg ten skupia się na poprawie cyrkulacji krwi w...

Terapia NDT Bobath Baby

Neuro-Developmental Treatment/Bobath jest metodą terapeutyczną stosowaną u niemowląt i dzieci wymagających pobudzenia ich rozwoju psychomotorycznego i jest ona stosowana szeroko na całym świecie. Metoda ta została opracowana w latach czterdziestych...

Kinezyterapia

 Kinezyterapia - indywidualna praca z pacjentem. Jakie formy kinezyterapii wyróżniamy? metody neurofizjologiczne, terapia manualna, techniki osteopatyczne, metody reedukacji nerwowo-mięśniowej, mobilizacje i manipulacje, ćwiczenia bierne, czynno-bierne, wspomagane, nauka czynności lokomocji, wyciągi,...

Masaż

Jaki masaż jest najlepszy dla Ciebie? Istnieje wiele odmian i technik masażu, które różnią się od siebie przede wszystkim przeznaczeniem. Można wśród nich wyróżnić masaże relaksacyjne i masaże lecznicze. Masaże...

Fizykoterapia

Czym tak naprawdę jest fizykoterapia? Często się zdarza, że pojęcie fizykoterapia, mylone jest z fizjoterapią, podczas gdy różnice między nimi są zasadnicze. Fizykoterapia to dział fizjoterapii. Głównymi bodźcami stosowanymi w...

Hydroterapia

Na czym polega hydroterapia? Hydroterapia (tzw. wodolecznictwo), jest jedną z najstarszych metod fizykoterapii i polega na terapeutycznym zastosowaniu wody. Hydroterapia ma swoje wielosetletnie tradycje i wywodzi się ze starożytnej Grecji....

Terapia ręki - dzieci

Cel: Usprawnianie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów palców Dostarczanie wrażeń dotykowych Poznawanie kształtów, struktur, materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania Osiągnięcie samodzielności w podstawowych czynnościach życia codziennego Poprawa umiejętności chwytu...

Rehabilitacja po udarze

Dlaczego tak ważna jest rehabilitacja po udarze? Profesjonalna i odpowiednio dobrana do potrzeb pacjenta rehabilitacja po udarze, jest kluczowa w odzyskiwaniu przez chorego sprawności ruchowej i zdolności komunikowania się ze...

Rehabilitacja osób starszych

Rehabilitacja osób starszych zwana również rehabilitacją geriatryczną to zbiór zaawansowanych terapii skierowanych do osób starszych, u których ryzyko występowania schorzeń, chorób i urazów jest większe, niż u osób młodych. Poza...

Rehabilitacja niemowląt

Rehabilitacja niemowląt to terminologia, która brzmi niezwykle poważnie, a nawet niepokojąco dla niektórych rodziców, ale w rzeczywistości odnosi się ona terapii, która pomaga ukierunkować prawidłowy rozwój dziecka. W przypadku niemowląt...

Rehabilitacja dzieci

Dzieci znajdujące się nadal na etapie silnego rozwoju, są narażone na różnego rodzaju nieprawidłowości zdrowotne, związane albo z niewłaściwą postawą, albo powstałe w wyniku gwałtownego rozwoju układu kostnego i stawowego....

Rehabilitacja domowa

Rehabilitacja oznacza przywracanie sprawności fizycznej, utraconej wskutek schorzeń i urazów, poprzez stosowanie działań usprawniających i terapeutycznych. Nie ogranicza się ona jedynie do pojedynczych zabiegów lub okresu, w którym dana osoba...

Masaż sportowy

Masaż sportowy został opracowany po to, aby pomóc sportowcom w przygotowaniu ciała do optymalnej wydajności fizycznej. Jest to ważny element przygotowań przed treningiem lub sportowym wydarzeniem. Wspomaga także regenerację organizmu...

Masaż leczniczy

Masaże lecznicze, to zabiegi fizjoterapeutyczne wykonywane przy pomocy różnych technik. Mogą być od siebie bardzo odmienne: czasem są przyjemne i relaksujące, a czasem mocne i trochę bolesne. Masaż leczniczy jest...

Masaż

Jaki masaż jest najlepszy dla Ciebie? Istnieje wiele odmian i technik masażu, które różnią się od siebie przede wszystkim przeznaczeniem. Można wśród nich wyróżnić masaże relaksacyjne i masaże lecznicze. Masaże...

Lifter - nauka chodu

W naszej placówce dysponujemy nowoczesnym urządzeniem do nauki chodu z systemem odciążenia dynamicznego Lifter. Odciążenie wspomaga chodzenie, pozwala łatwiej nauczyć się prawidłowych wzorców chodu oraz stawiania stóp podczas marszu. Pomaga...

Krioterapia miejscowa

Krioterapia miejscowa jest bardzo popularnym zabiegiem z zakresu fizykoterapii. Zabieg ten miejscowej polega na schładzaniu tkanek na konkretnym obszarze ciała. Substancje, które są stosowane do tego rodzaju terapii to azot...

Terapia manualna a masaż - Piotr Salach, osteopata

Terapia manualna a masaż. Czym  się różni? Wiele osób szukając pomocy w bólu nie wie tak naprawdę, gdzie ma się udać i u kogo szukać pomocy. W telewizji jesteśmy karmieni...

Cennik

Fizykoterapia

UsługaCena
Ultradzwięki, fonoforeza18 zł
Krioterapia18 zł
Galwanizacja18 zł
Prady Tens18 zł
Prądy interferencyjne18 zł
Prądy DD18 zł
Diametria krótkofalowa DKF18 zł
Ultradźwięki UD18 zł
Laser punktowy18 zł
Magnetronic18 zł
Elektrostymulacja ruchowa18 zł
Galwanizacja, jonoforeza18 zł
Lampa Sollux18 zł
Lampa Bioptron18 zł
Lampa UVA18 zł

Pakiety w/w zabiegów fizykalnych

UsługaCenaCena po rabacie
10 zabiegów180 zł120 zł
20 zabiegów360 zł225 zł
30 zabiegów540 zł300 zł
40 zabiegów720 zł405 zł
50 zabiegów900 zł510 zł

usługacena
Drenaż limfatyczny w rękawie40 zł
Kąpiel wirowa KKG40 zł
Kąpiel wirowa KKD40 zł

Pakiety w/w zabiegów fizykalnych

UsługaCenaCena po rabacie
5 zabiegów200 zł135 zł
10 zabiegów400 zł240 zł

Indywidualna praca z pacjentem

Dzieci

UsługaCzasCenaCena po rabacie
Metoda NDT-Bobath Baby40 min.90 zł
10 zabiegów900 zł675 zł
Metoda PNF40 min.90 zł
10 zabiegów900 zł675 zł
Ćw. korekcyjne40 min.70 zł
10 zabiegów700 zł525 zł
Wizyta konsultacyjna100 zł (gratis w ramach rehabilitacji w Arenie Zdrowia)
Kinesiotaping (duża aplikacja)30 zł
Kinesiotaping (mała aplikacja)15 zł
Przy zakupie pakietu 10 zabiegów ćwiczeń5 zł

Dorośli

UsługaCzasCena
Terapia manualna, metody neurorozwojowe30 min.60 zł
Terapia manualna, metody neurorozwojowe45 min.90 zł
Terapia manualna, metody neurorozwojowe60 min.120 zł
Kinesiotaping (duża aplikacja)30 zł
Kinesiotaping (mała aplikacja)15 zł
Przy zakupie pakietu 10 x 60 min.gratis
Konsultacja fizjoterapeutyczna100 zł (gratis w ramach rehabilitacji w Arenie Zdrowia)

Indywidualna praca z pacjentem

UsługaCenaCena po rabacie
5 x 30 min.300 zł240 zł
10 x 30 min.600 zł450 zł
5 x 45 min.450 zł360 zł
10 x 45 min.900 zł700 zł
5 x 60 min.600 zł450zł
10 x 60 min.1 200 zł810 zł

Masaż

UsługaCzasCena
Masaż odcinkowy kręgosłupa20 min.30 zł
Masaż kręgosłupa30 min.50 zł
Masaż kręgosłupa60 min.100 zł
Masaż całościowy60 min.100 zł
Masaż relaksacyjny30 min.60 zł
Masaż relaksacyjny60 min.100 zł
Masaż limfatyczny kończyny górnej30 min.50 zł
Masaż limfatyczny kończyny dolnej30 min.50 zł
Aquavibron odcinkowy8 min.10 zł
Aquavibron całego kręgosłupa15 min.15 zł
Masaż bańką chińską30 min.50 zł
Drenaż limfatyczny60 min.100 zł
Drenaż limfatyczny90 min.150 zł

Pakiet 5 masaży -5% / Pakiet 10 masaży -10% / Masaż 20 min. – bez pakietu

∗ zniżki i rabaty nie sumują się

∗ cennik aktualny od dnia 01.05.2018

Kontakt

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close