SIEDLCE – LEGIONOWO Rehabilitacja dla dzieci i niemowląt w ramach NFZ – zapraszamy do zapisów

Inf. szczegółowe dot. REHABILITACJI DZIECIĘCEJ na NFZ

Skierowanie na rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego, wystawia lekarz następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych: neonatologicznej / rehabilitacyjnej / ortopedii i traumatologii narządu ruchu / neurologicznej / reumatologicznej / chirurgii dziecięcej / diabetologii dziecięcej / endokrynologii dziecięcej lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Czas trwania rehabilitacji, dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym wynosi dla jednego dziecka do 120 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. O ilości i częstotliwości dni zabiegowych decyduje lekarz pracujący i kwalifikujący dzieci w placówce Areny Zdrowia.

→ Kontakt ←

↓  Skierowanie dla rehabilitacji dziennej dzieci  ↓

 

Dostępne metody terapii dla dzieci:

› KINEZYTERAPIA

   METODY SPECJALNE

Rehabilitacja metodą  NDT-Bobath, która stanowi  interdyscyplinarne podejście do pacjenta. Bierze pod uwagę jego wyniki badań i ograniczenia uniemożliwiające mu pełne uczestnictwo w życiu codziennym. Główną zasadą tej koncepcji jest obserwacja pacjenta, analiza jego niepełnosprawności i szukanie rozwiązania problemu. Pod uwagę bierze się zdanie rodziców/opiekunów oraz sugestie samego dziecka. Głównym celem jest osiągnięcie zaburzonej funkcji i przygotowanie pacjenta do maksymalnego uczestnictwa w życiu codziennym i w grupie rówieśniczej.

Przygotowania do nabycia umiejętności i wykonania zadania odbywa się w trakcie indywidualnej sesji rehabilitacyjnej, podczas której stosuje się specjalistyczne:

– techniki wzmacniające i aktywizujące mięśnie w prawidłowych wzorcach ruchowych,

– techniki normalizujące napięcie mięśniowego

– techniki proprioceptywno-dotykowe sumujące bodźce w czasie i przestrzeni a wpływające na czucie głębokie i powierzchowne

Terapia wskazana jest da dzieci z zaburzeniami :

– napięcia mięśniowego

– wzorców postawy

– percepcji i postrzegania spowodowanych dysfunkcją ośrodkowego układu nerwowego

– motoryki dużej i małej

– wynikających z chorób genetycznych

  METODY KONWECJONALNE

– ćwiczenia bierne

– czynne

– czynno – bierne

– ćwiczenia wspomagane

– ćwiczenia równoważne

– ćwiczenia koordynacyjne

– ćwiczenia ogólnoustrojowego

– ćwiczenia izometryczne

– ćwiczenia sprawności manualnej

– terapia tkanek miękkich

– pionizacja

– reedukacja chodu

› MASAŻ

MASAŻ SHANTALA

Jest to masaż niemowlęcy stosowany w celu łagodzenia pobudliwości układu nerwowego.Wycisza, rozluźnia, pomaga budować relację, stanowi źródło dodatkowych bodźców dla malucha.

Zabieg wskazany dla malucha z :

– zaburzeniami napięcia mięśniowego

– asymetrią ułożeniową

– napięciami w obrębie jamy brzusznej

– problemami z zasypianiem, jedzeniem, pielęgnacją

– niską tolerancją dotyku

› INTEGRACJA SENSORYCZNA

Terapia odpowiedzialna za prawidłową organizacje wrażeń sensorycznych napływających do mózgu. Określana jest mianem „naukowej zabawy”. Podczas zajęć  pacjent  huśta się w hamaku, toczy w beczce, jeździ na deskorolce czy miesza w misce z piaskiem. Przez tę  przyjemną aktywność  i interesującą dla dziecka dokonuje się integracja bodźców zmysłowych oraz doświadczeń płynących do ośrodkowego układu nerwowego, co pozwala na lepszą organizację działań. W wyniku takich stymulacji dziecko funkcjonuje sprawniej w domu, przedszkolu, szkole czy na podwórku.

Dla dzieci z problemami z :

– niezgrabnością ruchową

– koordynacją

– równowagą

– nadwrażliwością na dotyk, dźwięk czy smak

– obniżona reakcja na bodźce np. z wysokim progiem bólu

– obniżoną koncentracją

– trudnymi zachowaniami

– agresją

– opóźnionym rozwojem mowy

– z napięciem mięśniowym obniżonym lub wzmożonym

– emocjami

– relacjami w przedszkolu, szkole, rodzinie

›  TERAPIA LOGOPEDYCZNA/NEUROLOGOPEDYCZNA

Stosowana jest w  celu usprawnienia  funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się.

Stanowi szereg najnowocześniejszych działań stymulujacych mowę z uwzgędnieniem innych deficytów np. Zajęcia  na huśtawce u dziecka z obniżonym napięciem mięśniowym.

Terapia poprzedzona jest wywiadem, obserwacją oraz przeprowadzeniem specjalistycznych testów. Na tej podstawie logopeda stawia diagnozę i opracowuje program usprawniania. Konsekwentne i spójne działania sa jedynym gwarantem sukcesu młodego człowieka. Zajęcia prowadzone są indywidualnie i w małych grupach tak aby stworzone zostały optymalne warunki komunikacyjne.

Forma zajęć uzależniona jest od wieku pacjenta i  często opiera sie na zabawie, która w przyjemny sposób pozwala przemycić cele terapeutyczne.

Terapia logopedyczna i neurlogopedyczna ma na celu:

– korygowanie zaburzeń mowy
– usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego
– usprawnianie funkcji pokarmowych
– wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej, oddechowej i fonacyjnej
– wzbogacanie zasobu słownictwa biernego i czynnego
– stwarzanie możliwości porozumiewania się wychowankom, którzy nie są w stanie posługiwać się
mową werbalną (komunikacja alternatywna)

›  TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

Zawiera elementy terapii indywidualnej i grupowej, odbywa się w   formie zabawy lub aktywności ruchowej, np. rysowanie, śpiewanie, budowanie, odgrywanie scenek poprzez zabawki, taniec.

Cel terapii określany jest na podstawie testów specyficznych dla danej grupy wiekowej

Stanowi bardzo ważny element globalnej rehabilitacji wpierając ja i modulując stan emocjonalny dziecka.

Zalecana jest dzieciom z problemami z :

– emocjami

– przetwarzaniem bodźców płynących z otoczenia

– koncentracją wzrokowo

– ruchową

– poczuciem własnej wartości

– nieharmonijnym rozwojem emocjonalnym

– kontaktami rówieśniczymi

– percepcją słuchową i dotykową

– motywacją zadaniową

›  TERAPIA PEDAGOGICZNA

To szereg całościowych działań o charakterze pedagogicznym, nastawionych na pomoc małemu pacjentowi, niwelowanie trudności, przyczyn oraz  objawów niepowodzeń szkolnych, nastawionych na eliminowanie ujemnych konsekwencji, budowanie pozytwnej samooceny i motywacji do dalszego działania, do obowiązków szkolnych. Terapia ta dąży do wszechstronnego rozwoju zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych i kompensacji ograniczeń wynikajacych z niepełnosprawności. Pozwala dziecku sprawniej funkcjonować we właściwym sobie środowisku. W swych działaniach zawiera elementy artyterapii, integracji i technik relaksacyjnych.

Wskazana jest dla dzieci z problemami w :

– nauce

– zachowaniu

– koncentracji

– organizacji pracy śródlekcyjnej

– motoryce małej i dużej

›  FIZYKOTERAPIA

– laseroterapia

– naświetlania lampą sollux

– elektroterapia (galwanizacja, jonoforeza, elektrostymulacja)

– kąpiel wirowa

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close